මීරිගම වෙවැල්දෙනිය පාරේ, වේවැල…

, , Leave a comment

මීරිගම වෙවැල්දෙනිය පාරේ, වේවැල්දෙනිය මහා විද්‍යාලය අසල කඩ කාමර දෙකක් සහිත අංගසම්පූර්ණ දෙමහල් නිවස විකිනීමට.

නිදන කාමර – 04
නාන කාමර – 2
ඉඩම – පර්. 17.5
නිවස සම්පූර්ණයෙන් ටයිල් කර ඇත.
නුවර පාරට කි.මී. 1
මීරිගමට කි.මී. 5

Contact – 078-3899661

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම