මීරිගම වේවැල්දෙණිය පහලගම පර්.2…

, , Leave a comment

මීරිගම වේවැල්දෙණිය පහලගම පර්.26 ක ඉඩමක් මුදල් හදිසියක් මත ඉක්මනින් විකිනීමට ඇත.
පර්චසය – 140,000
කොළඹ – නුවර පාරට 1.5 KM
මීරිගමට 7 KM
Call – 070 156 7035
070 195 3610

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම