මීරිගම වේවැල්දෙණිය ප්‍රදාන පාර…

, , Leave a comment

මීරිගම වේවැල්දෙණිය ප්‍රදාන පාරට ආසන්නයෙන් සහ මිරිගම නගරයට ඉතාම ආසන්නයේ ප්‍රර්චස් 40,20,15,සහ 10 වශයෙන් බිම් කැබලි කිහිපයක් විකිනීමට තිබේ.
අදිවේගී පිවිසුමට 3km
අඩි 12 ක පිවිසුම් මාර්ගය ඇත.
අමතන්න 0773613375

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම