මීරිගම, වේවැල්දෙනිය අවට 1 වසර …

, , Leave a comment

මීරිගම, වේවැල්දෙනිය අවට 1 වසර බබාලාට අකුරු උගන්වන පන්තියක් පිළිබඳ විස්තරයක් දැන ගැනීමට අවශයයි.
( සිංහල , ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යය)

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම