මීරිගම සමුපකාර පිරවුම්පල ට අද …

, , Leave a comment

මීරිගම සමුපකාර පිරවුම්පල ට අද (2022.05.27) දින ඩිසල් උදේ 11.30 ට පමණ පැමිණීමට නියමිත ය.
පාරිබෝගික ජනතාව ට 5000 L ක්‌ නිකුත් කිරීමට නියමිත යි.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම