මීරිගම සිංහ සමාජයේ සිංහ සුජීවග…

, , Leave a comment

මීරිගම සිංහ සමාජයේ සිංහ සුජීවගේ මූලිකත්වයෙන්
හාන්දුරැමුල්ල ඤනදස්සි කනිශ්ඨ විද්‍යාලයේ පරිගණක විද්‍යාගාරයට විදුලිය ලබා ගැනිමට අවශය විදුලි ආම්පන්න ලබා දීම සහ තෝරාගත් සිසුන් සදදා පොත් කට්ටල ලබා දිම අද දින එම විද්‍යාලයේදි සිදුකෙරුනි.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම