මීරිගම සිට කාර්යාල ප්‍රවාහන පහ…

, , Leave a comment

මීරිගම සිට කාර්යාල ප්‍රවාහන පහසුකම් සහ school ළමුන් ප්‍රවාහන පහසුකම් ඇත

මිහිරිගම කඩවත කොළඹ පැලවත්ත බත්තරමුල්ල

මිරිගමින් උදෑසන 6:00 ට

අට දෙනෙක් සඳහා ප්‍රවාද ප්‍රවාහන පහසුකම් ඇත එක් අයෙක් සඳහා රුපියල් 500ක මුදලක් අයකෙරේ

විමසීම් 0712843234
0774543219

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම