මීරිගම සිට ගම්පහ සුමේධ විද්‍යා…

, , Leave a comment

මීරිගම සිට ගම්පහ සුමේධ විද්‍යාලයට පාසල් ලමුන් ප්‍රවාහනය කරන බස් රථයක් හෝ වෑන් රථයක දුරකථන අංකයක් ලබා දෙන්න පුලුවන්ද?

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම