මීරිගම සිට දබුල්ලට යනවා සතියකට…

, , Leave a comment

මීරිගම සිට දබුල්ලට යනවා සතියකට දෙපාරක් වගේ යන්වා . දබුල්ලෙන් බඩු ගේන්න පුලුවන් දබුල්ලට බඩු අරන් යන්නත් පුලුවන්
0771369229

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම