මීරිගම සිට මීගමුව බස්රථවල ගාස්…

, , Leave a comment

මීරිගම සිට මීගමුව බස්රථවල ගාස්තු…

අද වැලිහිඳ සිට නුගගහ හන්දිය වෙත යෑමට රුපියල් 130/=
නැවත පැමිණීමේදී 140/=

නියමිත මුදල 130/= නම් නැවත පැමිණි රථයේ කොන්දොස්තර මට රුපියල් 10/= කට වංචා කර ඇත.
නියමිත මුදල 140/= නම් මුල් බසයේ කොන්දොස්තරට රුපියල් 10/= පාඩුවක් සිදුවී ඇත.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම