මීරිගම සිට 1.5Km දුරින් හකුරුක…

, , Leave a comment

මීරිගම සිට 1.5Km දුරින් හකුරුකුඹුර කණ්ඩලම ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා පර්චස් 100 ක ඉඩමක් විකිණීමට ඇත
අධිවේගී මාර්ගය ට 1km
පර්චස් 1 ක් 140000 ක්
මිල ගණන් සාකච්ඡා කර ගත හැක
දුරකථන අංක 0768403280 අමතන්න

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම