මීරිගම සිට 2Km දුරින් දංඕවිට ම…

, , Leave a comment

මීරිගම සිට 2Km දුරින් දංඕවිට මාර්ගයේ හලුගම පිහිටි අක්කර 4යි රූඩ් 1යි පර්චස් 6ක ඉඩම විකිණීමට අක්කරය ලක්ෂ 40යි. 0718433912

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම