මීරිගම සිට 5Km දුරින් නිවාසක් …

, , Leave a comment

මීරිගම සිට 5Km දුරින් නිවාසක් කුලියට දීමට ඇත.කිතුල්වල ගුවන් හමුදා කදවුර ආසන්නයේ

විසිත්ත කාමරය
කෑම කාමරය
නිදන කාමර 2
නාන කාමර 1
මුලුතැන්ගෙය

වර්ග අඩි 2000
පිරිසිදු ලිං ජලය
තෙකලා විදුලිය

විමසීම් : 0766048485/(071) 057 6763

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම