මීරිගම හල්පෙ කිරිපට්ටිය වත්ත ….

, , Leave a comment

මීරිගම හල්පෙ කිරිපට්ටිය වත්ත . 251 බස් පාර ලග, කාමර 5 සහිත ගෙයක් සමග පර්චස් 30 ක ඉඩමක් විකිණීමට ඇත. Call 0702580610

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම