මීරිගම හෝ අවට ,පිටරට යන අයෙකුට…

, , Leave a comment

මීරිගම හෝ අවට ,පිටරට යන අයෙකුට ආහාර වර්ග vacuum seal කර යැවීමට හැකි තැනක් දන්නවා නම් කියන්න .ලොකු උදව්වක් .පෝන් නම්බර් එකත් දෙන්න.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම