මීරිගම Beetaacom වෘත්තීය තාක්ෂ…

, , Leave a comment

මීරිගම Beetaacom වෘත්තීය තාක්ෂණ විද්‍යාලයේ NVQ තොරතුරු තාක්ෂණ පාඨමාලා ආරම්භ කෙරේ.
🔸ජුනි 16/17/18 යන දිනයන්හි පෙරවරු 8.30 ට ආරම්භ කෙරේ.
👉 NVQ Level 3 – Computer Applications Assistant
👉 NVQ Level 4 – ICT Technician
🔸 මෙම පාඨමාලා සදහා ලියාපදිංචි වන සියලුම සිසුන්ට spoken English පාඨමාලා ව සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ හැදැරීමට හැක.
0706874015 /0332274015 මීරිගම Beetaacom

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම