මීරිගම Beetaacom වෘත්තීය තාක්ෂ…

, , Leave a comment

මීරිගම Beetaacom වෘත්තීය තාක්ෂණ විද්‍යාලයේ spoken English සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව ආරම්භ කෙරේ.
🛑 අප්‍රේල් 02 (සෙනසුරාදා) පස්වරු 2.00 ට මීරිගම Beetaacom වෘත්තීය තාක්ෂණ විද්‍යාලයේ ආරම්භ කෙරේ.
👉 අප්‍රේල් 02 වන දින දක්වා ලියාපදිංචි වන සිසුන්ට පාඨමාලා ගාස්තු සදහා 20% ක සුවිශේෂී වට්ටමක් හිමිවේ. ලියාපදිංචි වීමට පෙරවරු 8. 00 සිට පස්වරු 5. 00 දක්වා සතියේ ඕනැම දිනක මීරිගම Beetaacom වෘත්තීය තාක්ෂණ විද්‍යාලය ට පැමිණෙන්න.
🔸 සම්පූර්ණ පාඨමාලා කාළය මාස තුනක් වේ. පාඨමාලා අවසානයේ සහතික පත්‍ර පිරිනැමේ.
🔸 Advance spoken English පාඨමාලාව Grammar හා spoken මුල සිට සරලව ඉගැන්වීම් සිදු කෙරේ.
🔸 පලපුරුදු ප්‍රවීණ ආචාර්යවරු විසින් මෙහෙයවනු ලබයි.
👉 ඔබ මෙතෙක් ඉගන ගත් ඉංග්‍රීසි භාෂාව සරල ඉගැන්වීම් ක්‍රමවේද යටතේ ප්‍රායෝගික පුහුණුව සමග අධ්‍යයනය කිරීමට හැකි වේ.
0706874015 /0332274015 විමසන්න.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම