මීරිගම Commercial Bank ATM එක …

, , Leave a comment

මීරිගම Commercial Bank ATM එක ලඟ ආච්චී කෙනෙක් ඉන්නවා, සල්ලි ඉල්ලන්නෙ Sustagen එකක් ගන්න. පුළුවන් අය ඉන්නවා නම් සල්ලි දීලා උදවුවක් කරන්න….

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම