මීරිගම D.S පාසල ලග පාලමේ ලේ දන…

, , Leave a comment

මීරිගම D.S පාසල ලග පාලමේ ලේ දන්දීමේ වැඩසටහනක් පිලිබඳ පෝස්ටර් එකක් අමුනා තිබුනි…. ඒ පිලිබඳව විස්තරයක් හෝ එහි ඡායාරූපයක් ලබාදිය හැකි අයෙක් සිටීද??

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම