මීරිගම highway පිවිසුමට 2km ක්…

, , Leave a comment

මීරිගම highway පිවිසුමට 2km ක්‌, හා 6km ක්‌ දුරින්20.5p, 80p ඉඩම් දෙකක් විකිණීමට.
Call 0772858860.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම