මීරිගම solar panel system භාවි…

, , Leave a comment

මීරිගම solar panel system භාවිතා කරන හෝ භාවිතා කිරීමට අදහස් කරන අයට, විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් ඒ සඳහා ලැබෙන සහයෝගය කෙසේදැයි අදහස් දැක්විය හැකිද?

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම