මීරීගම අවටින් 10000 අඩුවෙන් කු…

, , Leave a comment

මීරීගම අවටින් 10000 අඩුවෙන් කුලියට ගෙයක් තියනවන්ම් කියන්නකෝ.. කාබර 2-3 තියන එකක්

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම