මීරීගම දුම්රිය මගී සංගමයේ සාමා…

, , Leave a comment

මීරීගම දුම්රිය මගී සංගමයේ සාමාජිකයන්ගේ සුහද හමුවක් සහ දුම්රිය මගී සංගමයේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් 2023/08/06 වන ඉරුදින පස්වරු 04/30 ට මීරීගම දුම්රිය ස්තානයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත. එදින නව සාමාජිකයන්ද ලියාපදිංචි කිරිමක් සිදුකරන බැවින් ඒ සදහා සහභාගි වීමට ඔබ සැමටම ආරාධනා කරන්නෙමු

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම