මීරීගම , නාපේ වත්ත හන්දුරැමුල්…

, , Leave a comment

මීරීගම , නාපේ වත්ත හන්දුරැමුල්ල (පංසල ආසන්නයේ) ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.
පර්.40. (පර්චස් එකක් .රැ.55000/=)
අමතන්න. 0775531041

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම