මීරීගම, වරකාපොල මාර්ගයේ ඇනේසිය…

, , Leave a comment

මීරීගම, වරකාපොල මාර්ගයේ ඇනේසියක් තරැණ යුවලක් සදහා සොයමී. මාසික කුලිය රැ 7000/= අඩු විය යුතුය. අත්තිකාරම් මුදල් ලබා නොගන්නා සථානයක් විය යුතුය. (විදුලිය හා පානීය ජලය සමග)

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම