මුදල් එපා. සුහද හුවමාරැවක් සැල…

, , Leave a comment

මුදල් එපා. සුහද හුවමාරැවක් සැලකේ..
මිරිගම අවට කාරැණික නිවසක් ලබා දෙන්න.
අවු 5යි. බුල්මස්ටිෆ් වර්ගයේ. ගැහැණු සතෙක්
පැටවුන් ලබා ගැනිම විශ්වාස නැත.
පෝස්ට් එක හොදින් කියවලා කතා කරන්න.
0703645914

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම