මුදල් හදිස්සියකට ඉතා ඉක්මනින් …

, , Leave a comment

මුදල් හදිස්සියකට ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට
කොටසක් සාදා ඇති නිවස සමග 15 perch ඉඩම විකිනීමට ඇත.
නුවර පාරට ම්නිත්තු 15යි. (වරකාපොල)මීරිගම නගරයට සහ අධිවේගි පිවිසුමට මිනිත්තු 15යි.
නිදන කාමර 1 ක්
නාන කාමර 1ක්
Kitchen
ළි0 ජලය / විදුලිය
අඹේපුස්ස දුම්රිය ස්ථානයට 900 මීටර්
45 Lakhs මිල
පර්චස් 15යි

Contact Number : 0725857326

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම