මුළුතැන්ගෙයට අවශ්‍ය ස්ටිකර් ලේ…

, , Leave a comment

මුළුතැන්ගෙයට අවශ්‍ය ස්ටිකර් ලේබල් අලවන ලද කුළුබඩු දමන වීදුරු බෝතල් 15, රාක්කය ද සමඟ මිල
රු. 4800.00

300ml (100g දැමිය හැකි) බෝතල් 15 රු. 2200.00
රාක්කය රු. 2600.00
750ml පොල්තෙල් බෝතලය රු. 450.00
1000ml ලේබල් අලවන ලද බෝතලය රු 280.00

0779524893 (බණ්ඩාර)
(නාවාන පුරාණ විහාරය අසල)
නො-188, පන්සල පාර, නාවාන, මීරිගම

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම