මෙඩිකල් රෙප් Medical Rep පලපුර…

, , Leave a comment

මෙඩිකල් රෙප් Medical Rep පලපුරුද්ද ඇති අයට රසායනාගාර ප්‍රවර්ධන විධායක නිලදාරි.කුරුණෑගල අවටින් නම් වඩා සුදුසුයි
ස්ථානය – කුරුණෑගල
වැටුප 150,000/- ට වැඩි ( මුලික 55 වාහන දීමනා 45 , අලෙවි දීමනා )
අමතන්න 0773571432 / 0773322635

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම