මෙම නමිබර් පෙන්ට් එක 5:40P.M ප…

, , Leave a comment

මෙම නමිබර් පෙන්ට් එක 5:40P.M පමණ මිරිගම L.R motors එක ඉදිරිපිටදී ජලයට ගසාගෙන යද්දි හමු විය.අයිතිකරු සිටිනමි අමතන්න .0713202717
0787143206

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම