මෙම නිවස කුලියට දිමට ඇත. සාලය …

, , Leave a comment

මෙම නිවස කුලියට දිමට ඇත.
සාලය
කාමර 3යි.
කෑම කාමරය සහ කුස්සිය.
බාත්රැම් සහිතයි.
කොළඹ – නුවර පාරට 50M යි.
බටලිය හන්දිය(මක්කනිගොඩ පාර)
077-5271678
033-2285639

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම