මෙම නිවස සහ ⁣ඉඩම විිිකිිණිිිමට…

, , Leave a comment

මෙම නිවස සහ ⁣ඉඩම විිිකිිණිිිමට ඇත.පර්චස් 45ක් ඇත.සින්නක්ක ඔප්පු ඇත. මිිරිිගම අන්නාසිවත්තෙ තියෙන්නෙ.මිල ලක්ෂ 35යි.අමතන්න 0765367004

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම