මෙම සති අන්ත ඉරිදා දින “විශිෂ්…

, , Leave a comment

මෙම සති අන්ත ඉරිදා දින “විශිෂ්ට දරුවකු බිහිකරමු” තේමාව යටතේ පෙර පාසල්‍රේ සිට උසස්පෙල දක්වා දරුවන්ගේ දෙමාපියන් සදහා පවත්වනු ලබන මෙම සම්මන්ත්‍රණය සදහා මීරිගම ආසනය තුල සිටින ගියවර ශිෂ්‍යත්වය විබාගය සමත් දරුවන්ගේ සහ සාමාන්‍ය පෙල විශයන් සියල්ල සදහා විශිෂ්ට සාමාර්ත ලබා ගත් දරුවන්ගේ දෙමාපියනට සමාජ සේවාවක් ලෙස සලකා නිදහස් ටිකට් පත්(free tickets) ලබා දීමට තීරණය කර අත…සෙනසුරාදාට සවස ට පෙර ඔබේ නිදහස් ටිකට් පත ලබාගන්න…07784089
13

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම