මෙම t shirt ඔබට දැන් මිලදී ගත …

, , Leave a comment

මෙම t shirt ඔබට දැන් මිලදී ගත හැක.
T shirt 👕 3ක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් මිලදී ගත් විට පාවහන් යුගලක්ද,
5ක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් මිලදී ගත් විට shirt එකක්ද නොමිලේ ලබා ගත හැක.
(නොමිලේ ලබා දෙන පාවහන් හා කමිස වල ජායාරූප පහතින් දක්වා ඇත)
දිවයින පුරා ප්‍රවාහන පහසුකම් ඇත 🚛

US Fashion ,
කිතුල්වල.
☎️ 075941 7920

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම