මෙය ඇඹිලිපිටියේ මිනිස්සු තම ප්…

, , Leave a comment

මෙය ඇඹිලිපිටියේ මිනිස්සු තම ප්‍රදේශයේ රෝහලට PCR යන්ත්‍රයක් ගැනිමට ,රෝහල් ස්ංවර්ධන කමිටුව හරහා කරන කටයුත්තක්.ප්‍රචාරක කටයුතු ඇඹිලිපිටිය සෙට් එක facebook page හරහා කරන්නේ.ඔවුන්ගේ අරමුණ ලක්ශ 65ක් .මේ පොස්ට් එක දමා දිනකට පසු අරමුදලේ එකතුව.හිතන්න යමක් පමණි

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම