මෙල්ස්ටා / අයි .ටී .පී / ව…

, , Leave a comment

මෙල්ස්ටා / අයි .ටී .පී / වයඹ රසායනාගාරයන්හි අවසරලත් ලේ මල මුත්‍රා පරීක්ෂණ විස්වාසනීයව සිදු කරවා ගැනීමට දැන් ඔබට

වේවැල්දෙණිය
ඉහල නැලිගම
තලාකොලයාය ( කොටදෙනියා පාර )
යන සාම්පල එකතු කිරීමේ මද්‍යස්ටාන වලට පැමිනිය හැක

වේවල්දෙණිය 0752020724
නැලිගම / තලාකොලයාය 0716074779

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම