මෙහෙණින් වහන්සේ නමක් සඳහා ආරාම…

, , Leave a comment

මෙහෙණින් වහන්සේ නමක් සඳහා ආරාමයක් ඉදි කිරීමට මීරිගම ප්‍රදේශයේ ඇතුලකට වන්නට පර්චස් 10ක පමණ ඉඩමක් අවශ්‍යයි.මෙය අප විසින් පිං පිණිස සිදු කරන කාර්‍යක් නිසා ඉතා අඩු මුදලකට ඉඩමක් සොයා දෙන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි…ගමක් ඇතුලට වන්නට නිදහස් ප්‍රදේශයක් වීමට අවශ්‍යයි.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම