මෙ ගල් අල්ලන කව්රු හරි ඉන්නවද….

, , Leave a comment

මෙ ගල් අල්ලන කව්රු හරි ඉන්නවද.ගල් ගන්න තැනක් හරි තියනවද මිරිගම අවට.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම