මේ,,,,මීරිගම තියන හොදම “” Day …

, , Leave a comment

මේ,,,,මීරිගම තියන හොදම “” Day care’’” එක මොකද්ද?…කියල ඔයාල දෙන ප්‍රතිචාරය අනුව යමින් “” Naan House…🤔🤔🤔යළි ආරම්භ කරනවා ද? 👍නැද්ද?යන්න මට තීර්‍රණය තීරීමට සිදුව ඇත…❤️👩‍🍳🤔

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම