මේරියන්වත්ත තුරුලිය කාන්තා ගොව…

, , Leave a comment

මේරියන්වත්ත තුරුලිය කාන්තා ගොවි සමිතිය මගින් 2 වන වරටත් සංවිධානය කරන ලද අලුත් අවුරුදු කැවිලි පොළ සාර්ථක කරගැනීමට නන් අයුරින් උදව් උපකාර කල සැම දෙනාටමත් පොළට පැමිණ භාණ්ඩ මිලදී ගත් සියළුම දෙනාටත් තුරුලිය කාන්තා ගොවි සමිතිය වෙනුවෙන් ස්තූතිය පුදකර සිටිමි….

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම