මේ අම්මා ගැන මම කලින් දැම්මා…..

, , Leave a comment

මේ අම්මා ගැන මම කලින් දැම්මා..දැන් ගෙදර වැඩ පටන් ගන්න හදන්නේ..සිමෙන්ති ගල් මගකට ඇදලා තියෙන්නේ…ලොකු කන්දක් අදින්න තියෙන්වා..දැන් අපිට මීරිගම ඔයාලගෙ උදව් ඕනේ…මීරිගම ඉන්න අපේ කරුණාබර හිත් තියෙන ඔයාලගේ ශ්‍රමයෙන් හා මූල්‍යම වශයෙන් උදව් ඕනේ..එන්න අපි මේ අම්මාට ගේ හදලා දෙමු.අපි ඔක්කොමා එකතු වෙමු..🙏🙏🙏

පසුව- මේ අම්මා සහ මේ ගමේ පවුල් 07 කට යන්න පාර නෑ..පාර කපලා තිබ්බට තාම හරියට හැදිලා නෑ..ඒකත් ලොකු කන්දක් .ඒක පොඩ්ඩක් පාත් කරලා තාර හෝ කොන්ක්‍රීට් දාන්න ඕනේ. Kokila Gunawardhana මිස් මේ ඔබේ අවදානයට.මේක පොඩ්ඩක් හදලා දෙන්න පුලුවන් නම් ඒ අයට යන්න.ලොකු දෙයක් .🙏🙏🙏

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම