මේ කර්ට්න් ටික විකිනීමට …

, , Leave a comment

මේ කර්ට්න් ටික විකිනීමට ඇත මීටර් 60 කින් පියන් හතරෙ ජනෙල් 1 පියන් තුනේ 3 උලුවසු 2 මසා නිමකර ඇත. රු.60000/= 0714728354 රේන්දපල, මීරිගම,

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම