මේ ජීවිතයට අවශ්‍යම පංතියයි…….

, , Leave a comment

මේ ජීවිතයට අවශ්‍යම පංතියයි….
නීරෝගීව
සිහින්
සුන්දර සැහැල්ලු තෘප්තිමත් ජීවිතයකට
කැමති සැමට නිවැරැදි මගපෙන්වීමක් යටතේ ක්‍රමානුකූලව
zumba
Aerobic
Yoga
එකම ගුරැවරයකු යටතේ …
දැන් මීරිගම YMBA ශාලාවේදී …
0773565620 /0777855838

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම