මේ මීරිගම සෙලාන් බැංකුව ඉදිරිප…

, , Leave a comment

මේ මීරිගම සෙලාන් බැංකුව ඉදිරිපිට ඇති වහපු ඉන්දන පිරවුම් හල අසල උදා වී ඇති තත්වයයි.ප්‍රාදේශීය සභාව හා පොලිසිය මැදිහත් මෙම ස්ථානය පිරිසිදුව තබා ගැනීමට හා මත්පැන් පානය කිරීම නතර කිරීමට පියවර ගත යුතු නොවේද.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම