මේ යතුර අද මිරිගම පාරේ වැටිලා….

, , Leave a comment

මේ යතුර අද මිරිගම පාරේ වැටිලා..දක්කොත් කියන්න..කවසාකි කියලා ගහලා තිබ්බෙ..දිග keytag ekak දාල තිබ්බෙ

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම