මේ වගේබෝඩ් එකක් ගන්න තියෙනවද ම…

, , Leave a comment

මේ වගේබෝඩ් එකක් ගන්න තියෙනවද මීරිගම අවටින්.
( 5 /3 සයිස් වගේ උනත් කමක් නෑ)

(භාවිතයෙන් ඉවත් කරපු එකක් මිලට ගැනීමට)

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම