මේ වගේ ප්ලාස්ටික් lunch box pa…

, , Leave a comment

මේ වගේ ප්ලාස්ටික් lunch box pack එකක මිල කීයද. එක pack එකක 102 ක් තියෙනව. මීරිගම අවට මිල දී ගැනීමට තියෙනවද.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම