මේ වගේ ශීතකරණ දොරවල් වල බීඩින්…

, , Leave a comment

මේ වගේ ශීතකරණ දොරවල් වල බීඩින් අලුතින් ගහන තැනක් තියනවද මීරිගම අවට . හෝ අලුත් බීඩින් ගන්න තැනක් දන්නවද මීරිගම අවට. හෝ වෙන තැනක🙂🙂

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම