මේ වර්ගයේ ගෑනු සතෙක් අවශ්‍ය කර…

, , Leave a comment

මේ වර්ගයේ ගෑනු සතෙක් අවශ්‍ය කර තිබේ . මීරිගමින් එක් වරක් පැටවුන් ගත් හෝ මාස 12 අඩු අය පමනයි (10-15 මාස )#වුවමනාකරතිබේ

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම