මේ වැස්ස දවස් වල බෑග් එක, සපත්…

, , Leave a comment

මේ වැස්ස දවස් වල බෑග් එක, සපත්තුව කැඩිලද. එහෙනම් සහනදායි මුදලකට පෑසැල් බෑග්/කාන්තා බෑග්/කුඩ අලුත් වැඩියාව සඳහා අමතන්න 0777149834

📌 අංක 3, බෝදිය ඉදිරිපිට, පස්යාල පාර, මීරිගම

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම